Odpowiedzialność świadczeniodawcy

Dodano: 27 października 2015
Odpowiedzialność świadczeniodawcy

Świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność za udzielanie lub zaniechanie udzielania świadczeń przez osoby przez siebie zatrudnione lub udzielające świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę, a także osoby, którym powierzył udzielanie świadczeń. Odpowiada także za szkody powstałe u osób trzecich w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń.

Na świadczeniodawcy ciąży odpowiedzialność za ordynowanie leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych leczonym przez niego świadczeniobiorcom, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z aktualnym stanem wiedzy medycznej.

Świadczeniodawca ma obowiązek wykonywać umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń, określonymi w: ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, ogólnych warunkach umów, odrębnych przepisach, a także zgodnie z zarządzeniami wydanymi przez prezesa funduszu, określającymi warunki zawierania i realizacji umów.

Pozostało jeszcze 93 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
NFZ