Umowa z NFZ a świadczenia komercyjne

/appFiles/site_102/images/autor/gmTVr76b1IsSMjR.jpeg

Autor: Dorota Szmurło

Dodano: 14 kwietnia 2020
Umowa z NFZ a świadczenia komercyjne

Liczna część podmiotów leczniczych, które mają umowy z NFZ, wykonuje świadczenia medyczne także za odpłatnością. Mimo przyzwolenia prawnego na taką działalność, jest ona nieco ryzykowna i wymaga od zarządzających podmiotami leczniczymi uważności i staranności w organizowaniu takowej opieki. Oto najważniejsze wskazówki.

Możliwość realizacji świadczeń medycznych zarówno na podstawie zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i komercyjnie, umożliwiły przepisy art. 44 ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z nim podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością. Zapisy dotyczące formy realizacji świadczeń zdrowotnych często znajdujemy w regulaminach organizacyjnych (dalej RO) podmiotów. Zresztą wymóg zawarcia tych informacji w RO określono w art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

Pozostało jeszcze 84 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.