Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19: Wzór raportu sprawozdawczego