Wzór porozumienia w sprawie indywidualnego/elastycznego rozkładu czasu pracy