Porozumienie w sprawie pełnienia dyżurów medycznych w formule opt-out