Szpital musi określić zasady funkcjonowania depozytu

/appFiles/site_102/images/autor/2l0qSvVZDX9W8Q6.jpeg

Autor: Anna Zubkowska-Rojszczak

Dodano: 10 listopada 2013
Szpital musi określić zasady funkcjonowania depozytu

Rzeczy wartościowe pacjenta muszą być przechowane się w placówce w taki sposób, aby były chronione przez pożarem, uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. Opakowanie powinno być więc zamknięte, ostemplowane pieczęcią zakładu i oznaczone numerem i umieszczone w sejfie lub szafie pancernej.

Szpital nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe ruchomości stanowiące własność pacjenta, a pozostawione np. w ubraniu, szlafroku, szafce przy łóżku. W interesie pacjenta jest więc, aby nie zabierał ze sobą do szpitala większych sum pieniędzy, biżuterii lub innych wartościowych przedmiotów. Jeżeli jednak tak się stanie, bądź pacjent trafi do szpitala w nagłych okolicznościach, szpital ma obowiązek umożliwienia złożenia tych przedmiotów do depozytu. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie jest jednym z praw pacjenta wskazanych w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta.

Pozostało jeszcze 84 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.