Projekt MZ: zmiany w procedurach standardów akredytacyjnych

Dodano: 3 października 2016

Projekt MZ: zmiany w procedurach standardów akredytacyjnych

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie.

Wprowadzenie zmian w obecnie obowiązujących przepisach ma na celu:

1) urealnienie poziomu opłat za przeprowadzenie procedury oceniającej w podstawowej opiece zdrowotnej, stacjonarnym leczeniu uzależnień oraz inwazyjnych procedurach zabiegowych i operacyjnych,

2) wprowadzenie dwustopniowej skali oceny standardów akredytacyjnych,

3) aktualizację wzoru certyfikatu akredytacyjnego,

4) doprecyzowane sposobu sporządzania harmonogramu przeglądu akredytacyjnego,

5) uzupełnienie raportu z przeglądu akredytacyjnego o wytyczne i zalecenia co do poprawy spełnienia standardów akredytacyjnych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »
Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Elektroniczna dokumentacja medyczna i e-ZLA w 2018 i 2019 roku

Warszawa 23.października.2018

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Dokumentacja RODO w placówce medycznej. Czy jesteśmy przygotowani na kontrolę?

Warszawa 29.października.2018

Praktyka stosowania RODO w placówkach medycznych.

Czytaj więcej   »

Spis treści Czytaj e-wydanie