Specjalizacja i uzyskiwanie tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów, projekt rozporządzenia

Dodano: 8 sierpnia 2016

Specjalizacja i uzyskiwanie tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów, projekt rozporządzenia

Celem projektowanych rozwiązań jest określenie dziedzin specjalizacji, w których fizjoterapeuta może odbywać szkolenie specjalizacyjne. Niniejszy projekt określa kod specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii, posiadający dotychczasowe oznaczenie „002”.

Projektowane rozporządzenie  określa również:

 • wzór karty przebiegu szkolenia specjalizacyjnego;
 • kod specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii;       
 • wzór dyplomu specjalisty;
 • wysokość wynagrodzenia za wykonanie czynności kontrolnych;
 • szczegółowy tryb działania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „PKE”, oraz wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków PKE;
 • szczegółowy sposób i tryb składania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów, zwanego dalej „PESFZ”, oraz ustalania jego wyników;
 • tryb wydawania przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej „CEM”, duplikatu lub odpisu dyplomu PESFZ oraz sposób uiszczania opłaty za wydanie duplikatu lub odpisu dyplomu PESFZ;
 • tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty dyplomu PESFZ oraz sposób uiszczania opłaty za dokonanie korekty dyplomu;
 • wysokość opłaty za PESFZ, uwzględniając koszty przeprowadzenia PESFZ oraz wydania dyplomu potwierdzającego tytuł specjalisty.
Słowa kluczowe:
fizjoterapia

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

 • Aktualność tematów
 • Szeroki zasób informacji eksperckich
 • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
 • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »
Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Jak przygotować się do kontroli NFZ - nowe uprawnienia kontrolerów

Warszawa 04.czerwca.2019

Kontrola NFZ

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Dokumentacja RODO w placówce medycznej - czy jesteśmy przygotowani na kontrolę?

Katowice 10.czerwca.2019

Praktyka stosowania RODO w placówkach medycznych.

Czytaj więcej   »

http://zpm.wip.pl/archiwum/wydanie/189

Spis treści Czytaj e-wydanie