Informacje udzielane zakładom ubezpieczeń przez placówki medyczne oraz NFZ

Dodano: 17 czerwca 2016

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.
Projekt określa:
1. Tryb udzielania informacji zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rachunek których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia.
2. Tryb udzielania zakładom ubezpieczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia danych o nazwach i adresach świadczeniodawców, którzy udzielili świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności.
3. Sposób ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji.
Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z faktu wejścia w życie 1 stycznia 2016 r. ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »