Konsultacje: projekt zarządzenia NFZ w sprawie kryteriów oceny ofert

Dodano: 23 grudnia 2015

Projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przedstawiony 23 grudnia do konsultacji, wprowadza dodatkowe kryteria oceny ofert w postaci realizacji przez oferenta badania satysfakcji pacjenta oraz realizacji umowy zawartej z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o udostępnianie danych koniecznych do określenia taryfy świadczeń, a także usuwa kryterium dysponowania przez oferenta certyfikatem zarządzania jakości ISO.

Projekt przewiduje, że w postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dodatkowo oceniany będzie fakt pozostawania przez oferenta w dniu złożenia oferty stroną umowy zawartej z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o udostępnianie danych koniecznych do określenia taryfy świadczeń, i to w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej objętych przedmiotem postępowania. Po drugie, nowym kryterium będzie realizowanie przez oferenta badania satysfakcji pacjenta, które obejmować winno nie mniej niż 10% pacjentów, którym udzielono świadczeń w danym zakresie. Wyniki badania wraz z metodologią badania powinny być publikowane raz na pół roku na stronie internetowej dostępnej przez cały okres obowiązywania umowy. Ponadto zarządzenie rezygnuje w ogóle z kryterium dysponowania przez oferenta certyfikatem zarządzania jakością ISO, pozostawiając w tej materii jako kryterium oceny ofert dysponowanie certyfikatem akredytacyjnym ministra zdrowia.

Zmiany powinny wejść w życie 1 stycznia 2016 r.  

Słowa kluczowe:
NFZ

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »