Wchodzi w życie 23 grudnia: nowe rozporządzenie ws. dokumentacji medycznej

Dodano: 23 grudnia 2015

Rozporządzenie z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r.. poz. 2069) określa m.in. wzory niektórych rodzajów dokumentacji medycznej, w tym książeczki zdrowia dziecka (jej wzór wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r.).

Rozporządzenie dostosowuje przepisy dotyczące dokumentacji medycznej do wymogów jej prowadzenia w postaci elektronicznej. Ze względu na fakt, że do 31 lipca 2017 r. podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych mogą prowadzić dokumentację medyczną zarówno
 w postaci papierowej, jaki i elektronicznej, konieczne jest uwzględnienie obu tych sytuacji
w przepisach rozporządzenia, zwłaszcza że coraz więcej podmiotów wdraża elektroniczną dokumentację medyczną na coraz większą skalę.

Ponadto w rozporządzeniu doprecyzowany został zakres danych, jakie powinno zawierać skierowanie na badanie diagnostyczne, konsultację specjalistyczną lub leczenie w przypadku, gdy są one finansowane ze środków publicznych.

Zmieniono również dokumentację medyczną Państwowego Ratownictwa Medycznego tak, aby uwzględnić nową koncepcję systemu powiadamiania ratunkowego, zgodnie z którą dysponenci zespołów ratownictwa medycznego nie muszą mieć w swojej strukturze stanowiska dyspozytora.

Rozszerzone zostały regulacje dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej w przypadku wystawiania recept dla siebie i członków najbliższej rodziny, na pielęgniarki i położne. Rozwiązanie to jest konsekwencją przyznania pielęgniarkom i położnym prawa do wystawiania recept. Przepisy te wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

Słowa kluczowe:
dokumentacja medyczna

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »