Konsultacje ws. wymagań dla systemu monitorowania obrotu produktami leczniczymi

Dodano: 18 grudnia 2015

Konsultacje ws. wymagań dla systemu monitorowania obrotu produktami leczniczymi

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno- technicznych dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi to system, który umożliwi przekazywanie drogą elektroniczną dziennych raportów dotyczących przeprowadzonych transakcji, stanów magazynowych, braków w dostępie do produktów monitorowanych. Pozwoli to na nadzór nad obrotem tymi produktami. Głównym miejscem przechowywania wzorów dokumentów elektronicznych będzie centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.

Żeby zachować odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w projekcie rozporządzenia przyjęto konieczność stosowania wymagań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Słowa kluczowe:
produkt leczniczy

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »