Sejm: aneksowanie umów z NFZ do 30 czerwca 2017 r.

Dodano: 16 grudnia 2015

Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej mogą zostać przedłużone do 30 czerwca 2017 r. - to postanowienia ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, którą 16 grudnia przyjął Sejm. Przesunięcie kontraktowania jest związane z koniecznością opracowania map potrzeb zdrowotnych.

Znowelizowana w połowie ubiegłego roku ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej wprowadziła konieczność sporządzania map potrzeb zdrowotnych, które następnie będą uwzględniane przy kontraktowaniu świadczeń przez NFZ. Jednym z głównych celów ich wprowadzenia jest określenie najważniejszych celów polityki zdrowotnej na podstawie stanu zdrowia społeczeństwa oraz informacji, w jakie obszary warto zainwestować środki.

Ustawa ta przewidywała trzymiesięczny okres między sporządzeniem i opublikowaniem map potrzeb zdrowotnych a terminem wygaśnięcia obowiązujących umów (30 czerwca 2016 r.). Zdaniem posłów PiS, którzy przygotowali projekt ustawy, był to zbyt krótki czas na pełne przygotowanie postępowań w sprawie zawierania umów i zabezpieczenie dostępu do świadczeń z uwzględnieniem danych zawartych w mapach.

Ustawa wydłuża okres, na jaki mogą zostać przedłużone umowy z NFZ. Będzie to możliwe najpóźniej do 30 czerwca 2017 r. To przesunięcie nie będzie jednak automatyczne: będzie wymagało wniosku dyrektora odpowiedniego oddziału wojewódzkiego NFZ i będzie wymagało zgody świadczeniodawcy.   

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Słowa kluczowe:
NFZ

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »