Konsultacje ws. bezpłatnych leków dla osób 75+

Dodano: 18 grudnia 2015

Do konsultacji trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt zakłada przyznanie wszystkim świadczeniobiorcom po ukończeniu przez nich 75 roku życia, bez względu na kryterium dochodowe, uprawnienia do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, wymienionych w wykazie ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia w drodze obwieszczenia.

Wykazem tym byłyby objęte przede wszystkim leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wydawane na podstawie recepty albo zlecenia lekarskiego, związane z leczeniem chorób wieku podeszłego.

Bezpłatne leki będzie mógł przepisywać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców (pacjentów) objętych opieką na podstawie deklaracji wyboru.

Przewiduje się, że pierwsze obwieszczenie asortymentowe dedykowane świadczeniobiorcom po ukończeniu 75 lat zostanie wydanie nie wcześniej niż w II kwartale 2016 r.

Szacowany koszt wejścia w życie projektowanych zmian oscyluje w granicach 0,3 mld zł w 2016 r.  Zakłada się stopniowy wzrost kwoty refundacji wykazu wraz z przyrostem liczby osób powyżej 75 roku życia w społeczeństwie oraz z potencjalnym poszerzeniem liczby leków na wykazie. Będzie to ok. 15% rocznie w ciągu kolejnych 6-7 lat. Następnie na nastąpić spowolnienie tego wzrostu do ok. 6% rocznie w 8, 9 i 10 roku od daty wejścia ustawy w życie.  

Słowa kluczowe:
leki refundowane

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »