Koronawirus – prezydent podpisał specustawę

Dodano: 8 marca 2020

Prezydent podpisał ustawę przewidującą wprowadzenie szczególnych rozwiązań z związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa. Uchwalone przepisy umożliwiają podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego i są uzupełnieniem już istniejących regulacji dotyczących zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych.  

Przyjęte przepisy przewidują m.in.

  • możliwość polecenia przez pracodawcę pracownikowi wykonywania obowiązków zdalnie z domu;
  • rodzice sprawujący opiekę nad dzieckiem w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły uzyskają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego;
  • właściwy minister będzie mógł ograniczyć lub zawiesić działanie placówek edukacyjnych lub uczelni wyższych;
  • możliwe będzie dokonywanie zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 bez stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Ustawa weszła w życie 8 marca.