NFZ: znieczulenie przy porodzie – projekt zarządzenia

Dodano: 15 czerwca 2015

NFZ konsultuje projekt nowelizacji zarządzenia dotyczącego zawierania i realizacji umów na leczenie szpitalne. Zarządzenie reguluje między innymi zagadnienia związane z kosztami znieczulenia stosowanego przy porodzie.

Wprowadzona zmiana dotyczy utworzenia odrębnego produktu rozliczeniowego do  rozliczania znieczulenia stosowanego przy porodzie zakończonym drogami natury. Nowe świadczenie: „Koszty dodatkowe znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego do porodu niezawarte w wartości JGP”, umieszczone w katalogu świadczeń do sumowania (załącznik nr 1c do zarządzenia), jest świadczeniem dedykowanym do sumowania z grupami JGP związanymi z porodem.

Świadczenie „Koszty dodatkowe znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego do porodu nie zawarte w wartości JGP” zostało wprowadzone w celu zapewnienia właściwej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej związanych z porodem, w szczególności z zastosowaniem znieczulenia zewnątrzoponowego.

Efektem proponowanej regulacji ma być poprawa komfortu i bezpieczeństwa rodzących oraz ich dzieci, a także poprawa jakości usług związanych z porodem.

Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu do 26 czerwca, na adres e-mail: [email protected]

Słowa kluczowe:
poród

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »