Od 1 stycznia 2016 r. bez zaproszeń na badania profilaktyczne

Dodano: 28 grudnia 2015

Zarządzenie prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na profilaktyczne programy zdrowotne nr 99/2015/DSOZ, które zostało opublikowane 22 grudnia, dostosowuje wzór umowy do obecnego stanu prawnego oraz zmienia sposób zapraszania do korzystania z programu profilaktyki raka szyjki macicy i programu profilaktyki raka piersi.

Zarządzenie wprowadza we wzorze umowy postanowienia dotyczące przeznaczania dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki, a także odnoszące się do kar umownych nakładanych na świadczeniodawcę w przypadku nieprzekazania informacji o liczbie pielęgniarek realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w przypadku nieprzeznaczenia przez świadczeniodawcę dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki.

Ponadto z nowym rokiem rezygnowano z dotychczasowego sposobu zapraszania do korzystania z programu. W miejsce imiennych zaproszeń kierowanych do świadczeniobiorców wspieranych akcją informacyjną o programie prowadzoną przez świadczeniodawców realizujących program, wprowadza się regułę, że do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie, a świadczeniodawcy prowadzą akcję informacyjną o programie.

Słowa kluczowe:
profilaktyka zdrowotna

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »