Konsultacje: rezygnacja z przymusowych przekształceń szpitali w spółki

Dodano: 28 grudnia 2015

22 grudnia do konsultacji trafiły założenia do projektu zmian w ustawie o działalności leczniczej. Najważniejsze zmiany zakładają koniec z przymusowymi przekształceniami szpitali w spółki i obowiązek przekazywania zysków spółek na działalność leczniczą.

W dokumencie proponuje się m.in.:

 • uproszczenie postępowania podmiotu tworzącego w przypadku, gdy SPZOZ nie może pokryć ujemnego wyniku finansowego we własnym zakresie - podmiot tworzący będzie zobowiązany do pokrycia ujemnego wyniku finansowego podmiotu leczniczego, przy zachowaniu dotychczasowej jego formy organizacyjno-prawnej (SPZOZ),
 • wprowadzenie obowiązku przekazywania zysku w spółkach, w których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna posiadają ponad 50% akcji albo udziałów, na cele statutowe (działalność leczniczą),
 • wprowadzenie zakazu zbywania akcji albo udziałów w spółkach Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego, jeśli w wyniku zbycia podmioty te straciłyby większościowy pakiet akcji albo udziałów,
 • określenie trybu kontroli w przypadku łamania zakazu obrotu produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi przez wprowadzenie odwołania do przepisów art. 111 i 112 ustawy, które dotyczą kontroli wykonywanej przez wojewodę w zakresie spełniania warunków prowadzenia działalności leczniczej,
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących kontroli podmiotów leczniczych - w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów,
 • doprecyzowanie przepisu dotyczącego ograniczeń przy cesji zobowiązań SPZOZ,
 • wprowadzenie obowiązku informowania policji w przypadku przyjęcia do szpitala osoby o nieustalonej tożsamości,
 • wprowadzenie zmian terminologicznych, tj. zastąpienia określenia „przedsiębiorstwo”, określeniem „zakład leczniczy” oraz odstąpienie od zasady jednorodzajowości przedsiębiorstwa/zakładu leczniczego,
 • umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez kupowanie tych świadczeń u „swoich” podmiotów leczniczych, tzn. w SPZOZ, dla których jest podmiotem tworzącym, oraz w spółkach, w których ma większość akcji albo udziałów.
Słowa kluczowe:
działalność lecznicza

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

 • Aktualność tematów
 • Szeroki zasób informacji eksperckich
 • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
 • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »