Praktyka zawodowa podczas kształcenia fizjoterapeutów, projekt rozporządzenia

Dodano: 2 sierpnia 2016

Przekazany do konsultacji projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów określa ramowy program praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów, sposób jej odbywania, skrócenia, dokumentowania i zaliczania oraz wzór dziennika praktyki zawodowej fizjoterapeuty.

Zgodnie z propozycjami 6-miesięczna praktyka będzie integralnym elementem kształcenia w zawodzie fizjoterapeuty.  

W projekcie określono elementy skierowania na praktykę, które wydawane będzie przez kierownika jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną w dziedzinie nauk medycznych. Projekt określa również obowiązki praktykanta oraz wymiar godzinowy w ciągu doby (8 godzin) i tygodniowy (40 godzin w przyjętym w danym podmiocie leczniczym okresie rozliczeniowym), w którym odbywana jest praktyka. 

Określono także wzór dziennika praktyki zawodowej oraz opisano zasady jego wypełniania. Gdy praktyka zostanie ukończona, praktykant będzie przedstawiał dziennik opiekunowi, który zamieści opinię na temat przebiegu praktyki.

Proponowane rozwiązania mają się przyczynić do podniesienia jakości kształcenia fizjoterapeutów i wykonywanych przez fizjoterapeutę czynności medycznych, przez doskonalenie umiejętności praktycznych.    

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »