Prezydent podpisał: nowelizacja ustawy o działalności leczniczej

Dodano: 19 czerwca 2015

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej z 24 kwietnia 2015 r. reguluje status prawny działalności lekarzy w jednostkach wojskowych. W ustawie przyjęto, że jednostki wojskowe to jednostki organizacyjne - niebędące jednostkami budżetowymi - dla których podmiotem tworzącym jest minister obrony narodowej, w których udzielane są świadczenia zdrowotne przez lekarza, realizujące zadania także poza granicami państwa, na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa. 

Ustawa rozszerza katalog podmiotów leczniczych o jednostki wojskowe niebędące jednostkami budżetowymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister obrony narodowej, mające w strukturze organizacyjnej lekarzy w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą - także gdy realizują zadania poza granicami państwa.

Umożliwi to realizację zadań związanych z zabezpieczeniem medycznym Sił Zbrojnych bez potrzeby angażowania systemu opieki zdrowotnej funkcjonującego na bazie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Słowa kluczowe:
działalność lecznicza

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »