Projekt MZ: szczegóły dofinansowania programów zdrowotnych

Dodano: 4 listopada 2016

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.  

Wniosek do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ złoży samorząd do 1 września roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu (z wyłączeniem pierwszego roku obowiązywania regulacji – w 2017 roku wyznaczono termin na 1 lutego 2017 roku). Dyrektor rozpatrzy wniosek w ciągu 2 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków. W przypadku podjęcia decyzji pozytywnej dofinansuje program.

Samorząd, z którym zawarto umowę na dofinansowanie na realizację programu, musi wykorzystać otrzymane środki zgodnie z jego celem. W razie wykorzystania środków niezgodnie z ich przeznaczeniem samorząd zwróci równowartość przekazanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych. Zwrot nastąpi w ciągu 15 dni od zakończenia realizacji programu profilaktyki zdrowotnej, nie później niż do 15 stycznia roku następującego po roku, w którym przekazano środki, albo w przypadku umowy wieloletniej po roku, w którym zakończono realizację umowy.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.  

Słowa kluczowe:
programy zdrowotne

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »