Nowelizacja rozporządzenia ministra sprawiedliwości: Zmiany w świadczeniach udzielanych więźniom

Dodano: 8 listopada 2016

Od 8 listopada obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności (Dz.U. poz. 1748). Zakłada m.in. odstąpienie od obowiązku wykonywania badania stanu uzębienia i w niektórych przypadkach od obowiązku wykonywania profilaktycznego radiologicznego badania klatki piersiowej.

Rozporządzenie wprowadza także zmianę w zakresie decyzji o przyjęciu osoby pozbawionej wolności do szpitala. Odmowa przyjęcia do szpitala następuje wyłącznie ze względów medycznych po przeprowadzeniu badania lekarskiego. Po odmowie przyjęcia do szpitala kierujący tym szpitalem lub upoważniony przez niego lekarz podmiotu leczniczego wydaje zalecenia, które określają dalszy tryb postępowania z osobą pozbawioną wolności.

Rozporządzenie zmienia także zasady wykonywania profilaktycznego radiologicznego badania klatki piersiowej. Zgodnie z nimi lekarz podmiotu leczniczego może odstąpić od wykonania badania, jeżeli osoba pozbawiona wolności przedstawi wynik takiego badania wykonanego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę przyjęcia do zakładu karnego lub lekarz podmiotu leczniczego ma dostęp do wyniku takiego badania.

Wprowadzono także zapisy dotyczące określenia maksymalnego okresu czasu, na który można zlecić lek. Zgodnie z nowymi przepisami, lekarz może jednorazowo zlecić lek do maksymalnie 120-dniowego stosowania. Ponadto - wykonując zlecenia lekarskie z zakresu farmakoterapii - można podać inny lek niż lek zlecony, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej lub postaci farmaceutycznej zbliżonej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym. Nie dotyczy to sytuacji, w której zlecający wpisał odpowiednią adnotację i uznał za niemożliwą zamianę przepisanego leku.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »