Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej – ponownie do uzgodnień

Dodano: 16 maja 2017

Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej po konsultacjach uległ znacznym zmianom - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Obecnie trwają ponowne uzgodnienia międzyresortowe tego projektu. Projekt przewiduje zmianę modelu organizacyjnego podstawowej opieki zdrowotnej.

W kwestii dotyczącej definicji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej uwzględniono m.in. uwagi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Oprócz lekarzy ze specjalizacjami:

  • w dziedzinie medycyny rodzinnej,
  • II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej,
  • w dziedzinie pediatrii (I / II stopnia / tytuł specjalisty)

ustawa uwzględnia prawa nabyte na podstawie art. 14 ustawy z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1172).

To oznacza, że przepisy projektowanej ustawy w żaden sposób nie wyłączają z obszaru podstawowej opieki zdrowotnej lekarzy, którzy dotychczas udzielali świadczeń zdrowotnych w POZ. Dodatkowo lekarze ze specjalizacją w dziedzinie chorób wewnętrznych (I / II stopnia / tytuł specjalisty) lub I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej będą mogli udzielać świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej, jeśli będą udzielać tych świadczeń przed 31 grudnia 2024 r.

Lekarze, którzy rozpoczną udzielanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej przed 31 grudnia 2024 r. – niezależnie od posiadania listy aktywnej – nadal będą mogli udzielać świadczeń w POZ.

Obecnie trwają także prace nad alternatywnymi rozwiązaniami, które umocują porady specjalistyczne w pediatrii i chorobach wewnętrznych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Dzięki temu potencjał lekarzy ze specjalizacją w tych dziedzinach medycyny będzie maksymalnie wykorzystany.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »