Termin sporządzenia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ-ów przesunięty

Dodano: 13 maja 2020

Na stronie Ministerstwa Zdrowia 7 maja br. ukazał się komunikat dotyczący planów legislacyjnych w zakresie przesunięcia terminu sporządzenia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej przez SPZOZ-y.

W związku z przedłużeniem do 30 czerwca 2020 r. terminu przygotowania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok, które stanowi podstawę przygotowania raportu, podjęto prace legislacyjne, w ramach których nastąpi odpowiednio przesunięcie terminu sporządzenia raportu.

Na obecnym etapie prac przewiduje się, że termin będzie wynosił 2 miesiące od dnia upływu terminu do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Oznacza to, że kierownicy SPZOZ-ów, które sporządziły roczne sprawozdanie finansowe do 31 marca, będą musieli złożyć swój raport w obecnie obowiązującym terminie, tj. do 31 maja 2020 r.

Dla jednostek, które skorzystają z przedłużonego przepisami tarczy antykryzysowej terminu przygotowania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok, czas realizacji obowiązku wynikającego z art. 53 a ustawy o działalności leczniczej, ulegnie odpowiednio przesunięciu.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »