Zmiany w standardach dla izolatoriów

Dodano: 29 kwietnia 2020

Rozporządzenie ministra zdrowia z 27 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz.U. z 2020 r. poz. 761) wprowadza kilka zmian. Są to m.in.

  • dookreślenie, że obiekty przeznaczone na izolatoria, w zakresie, w jakim pełnią tę funkcję, nie są pomieszczeniami podmiotów leczniczych, więc nie muszą spełniać wymagań z art. 22 ustawy o działalności leczniczej,
  • możliwość lokowania osób izolowanych w segmentach składających się z 2 pokoi i wspólnego węzła sanitarnego – jedynie w przypadku osób izolowanych, u których zakażenie wirusem lub zachorowanie na COVID-19 potwierdzono dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV–2,
  • możliwość lokowania izolowanych osób bliskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w jednym pokoju.

Opiekę w izolatorium zapewnia szpital, jednak nie ma ona charakteru świadczeń szpitalnych. Odbywa się na zasadach odpowiadających modelowi opieki domowej, w której opieka sprawowana przez personel medyczny ogranicza się do wizyty u pacjenta w izolatorium.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »