Wchodzi w życie 12 grudnia: nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Dodano: 30 listopada 2015

Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2015 r., poz. 1991) wprowadza niezbędne regulacje prawne, które umożliwią wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w systemie ochrony zdrowia.

Główne cele nowelizacji to:

 • stworzenie warunków informacyjnych umożliwiających podejmowanie decyzji w zakresie polityki zdrowotnej, niezależnie od przyjętego modelu organizacyjnego opieki zdrowotnej oraz zasad jej finansowania;
 • stworzenie stabilnego systemu informacji w ochronie zdrowia charakteryzującego się elastycznym podejściem do organizacji systemu zasobów ochrony zdrowia, w tym do modelu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, z drugiej strony, odpornością na zaburzenia w gromadzeniu i archiwizacji danych, spowodowane zmianami systemowymi w ochronie zdrowia;
 • zmniejszenie luki informacyjnej w sektorze ochrony zdrowia uniemożliwiającej zbudowanie optymalnego modelu opieki zdrowotnej;
 • uporządkowanie istniejącego systemu zbierania, przetwarzania i wykorzystywania informacji w ochronie zdrowia;
 • poprawa funkcjonowania opieki zdrowotnej przez zapewnienie kompleksowości, aktualności, niesprzeczności norm, procesów, systemów i zasobów informacyjnych sektora ochrony zdrowia mających wpływ na zachowanie spójności ładu informacyjnego w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb informacyjnych obywateli;
 • optymalizacja nakładów finansowych ponoszonych na informatyzację sektora ochrony zdrowia i rozwój społeczeństwa informacyjnego w obszarze zdrowia względem uzyskiwanych efektów;
 • przywrócenie właściwych relacji między wytwórcą danych, gestorami systemów informacyjnych zbierających dane a podmiotami wykorzystującymi i analizującymi informacje generowane w systemach informacyjnych.

Ustawa ponadto dostosowuje inne ustawy m.in. do wprowadzenia elektronicznej postaci recepty, skierowania, zlecenia oraz rejestrów medycznych i dziedzinowych systemów teleinformatycznych, a także doprecyzowuje przepisy o telemedycynie.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

 • Aktualność tematów
 • Szeroki zasób informacji eksperckich
 • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
 • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »