Wchodzi w życie 23 listopada: nowe wymagania dotyczące dopuszczalnych sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych

Dodano: 23 listopada 2016

Rozporządzenie ministra zdrowia z 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych ((Dz.U. z 2016 r. poz. 1819) jest nową regulacją dotyczącą wskazania dopuszczalnych sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych innych niż odpady niebezpieczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09, 18 01 81 oraz 18 02 01, 18 02 03, 18 02 06, 18 02 08.

Rozporządzenie określa między innymi:

1) dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych,

2) dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych,

3) warunki prowadzenia procesów unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych,

4) warunki prowadzenia procesów unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych,

5) sposób i zakres prowadzenia monitoringu procesów, o których mowa w pkt 3 i 4, oraz metodykę i częstotliwość badań odpadów powstałych w wyniku prowadzenia procesów unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

Rozporządzenie, oprócz dotychczasowych warunków prowadzenia i monitorowania procesów termicznego unieszkodliwiania odpadów zakaźnych, określa także warunki czasowego magazynowania odpadów zakaźnych, jako element procesu unieszkodliwiania, a także warunki prowadzenia, w tym magazynowania i monitorowania unieszkodliwiania pozostałych odpadów medycznych i weterynaryjnych objętych przepisami prawa Unii Europejskiej.

Rozporządzenie wchodzi w życie 23 listopada 2016 r.

Słowa kluczowe:
odpady

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »