Weszła w życie 15 lipca: nowelizacja ustawy o działalności leczniczej

Dodano: 15 lipca 2016

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej wprowadza zakaz zbywania większościowych akcji lub udziałów w spółkach prowadzących placówki lecznicze, czyli dekomercjalizacja szpitali. Znosi też obowiązkowe ubezpieczenie od zdarzeń medycznych.

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:

 • postępowania w przypadku wystąpienia straty netto (ujemnego wyniku finansowego) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SPZOZ),
 • wprowadzenia zakazu zbywania akcji albo udziałów w spółkach Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, jeśli w wyniku zbycia podmioty te utraciłyby większościowy pakiet akcji albo udziałów,
 • wprowadzenia zasady niewypłacania dywidendy w spółkach kapitałowych, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna posiadają co najmniej 51 procent  akcji albo udziałów,
 • wzmocnienia narzędzi nadzoru podmiotu tworzącego nad utworzonym przez ten podmiot samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej,
 • trybu kontroli przeprowadzanej przez wojewodę w przypadku powzięcia informacji o zbywaniu przez podmiot wykonujący działalność leczniczą produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych wbrew zakazowi wynikającemu z ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
 • zmiany przepisu dotyczącego przekazywania nieruchomości SPZOZ w nieodpłatne użytkowanie przez podmiot tworzący dany SPZOZ,
 • uregulowania zasad współpracy podmiotów leczniczych z policją w ramach poszukiwania osób zaginionych, a także wprowadzenia zmian terminologicznych, tj. zastąpienia określenia „przedsiębiorstwo”, określeniem „zakład leczniczy”,
 • ujednolicenia terminologii polegającego na zastąpieniu określenia „ujemny wynik finansowy” określeniem „strata netto”. 

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

 • Aktualność tematów
 • Szeroki zasób informacji eksperckich
 • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
 • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »