Zarządzenie NFZ: znamy terminy składania dokumentów dot. podwyżek dla pielęgniarek i położnych POZ

Dodano: 27 stycznia 2016

Zarządzenie NFZ: znamy terminy składania dokumentów dot. podwyżek dla pielęgniarek i położnych POZ

Prezes NFZ zmienił zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (zarządzenie nr 2/2016/DSOZ z 13 stycznia 2016 r.).
Zmiany dotyczą m.in.

  • ważności deklaracji wyboru w sytuacji gdy dane usługi e-WUŚ udostępnianej przez Fundusz, w dacie złożenia deklaracji nie potwierdzają uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a która swoje uprawnienia do świadczeń potwierdziła na podstawie dokumentu ubezpieczenia - taka deklaracja teraz ważna jest przez sześć okresów sprawozdawczych od daty jej złożenia,
  • stawki kapitacyjnej, która obecnie obejmuje kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów badań diagnostycznych wykonywanych przez lekarza POZ w procesie udzielania świadczeń; w przypadku świadczeń pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej - kwotę przeznaczoną na wzrost finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz higienistki szkolne, o którym mowa w § 3 i 4 rozporządzenia ministra zdrowia z 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W związku z tym świadczeniodawcy muszą złożyć do NFZ następujące dokumenty:  

Zarządzenie weszło w życie z mocą wsteczną od 1 stycznia 2016 r.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »