Konsultacje: ograniczenie sprawozdawczości dot. wykonanych badań diagnostycznych w POZ

Dodano: 29 stycznia 2016

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Projekt dotyczy świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, a planowane zmiany dotyczą tylko sprawozdawczości - ograniczenia zakresu sprawozdawczości dotyczącej wykonanych badań diagnostycznych.

Chodzi o:

  • rezygnację z nałożonego na lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej obowiązku przekazywania danych o każdym wykonanym badaniu diagnostycznym spośród badań wskazanych w rozporządzeniu, wraz z informacją dotyczącą numeru PESEL osoby, której wykonano badanie – były to badania ultrasonograficzne, radiologiczne, spirometria, siedem badań z zakresu badań biochemicznych i immunochemicznych w surowicy krwi oraz jedno badanie z zakresu badania kału. Zgodnie z projektowanymi zmianami dane o wykonanych badaniach przekazywane będą  wyłącznie w formie zbiorczej,
  • zmianę częstotliwości przekazywanych danych zbiorczych o wykonanych badaniach diagnostycznych z okresu kwartalnego na półroczny. 

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »