Porady receptowe zmniejszą kolejki

/appFiles/site_102/images/autor/7s6avS2Vw4XkFoi.jpeg

Autor: Maciej Lulka

Dodano: 5 stycznia 2015
Porady receptowe zmniejszą kolejki

Lekarz, znając stan zdrowia pacjenta, będzie mógł bez osobistego badania wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Część porad lekarskich jest związana wyłącznie z koniecznością wystawienia recepty na leki lub środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo zaopatrzenia na wyroby medyczne. Obecnie, zgodnie z art. 42 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w odrębnych przepisach. Dlatego w celu kontynuowania leczenia tymi lekami, środkami lub wyrobami, w art. 3 ustawy z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, ustawodawca zmienił art. 42 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ustawa wprowadziła wyjątek od konieczności osobistego badania pacjenta, polegający na tym, że lekarz, znając stan zdrowia pacjenta (odzwierciedlony w dokumentacji medycznej pacjenta), może – bez osobistego badania – wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne – jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Pozostało jeszcze 91 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
pakiet kolejkowy