Zgoda na udzielenie świadczenia medycznego – co może opiekun faktyczny

/appFiles/site_102/images/autor/O70yUGtSuzRbKok.jpeg

Autor: Aneta Naworska

Dodano: 1 grudnia 2017
Zgoda na udzielenie świadczenia medycznego – co może opiekun faktyczny

Opiekun faktyczny, np. osoba, która sprawowała opiekę nad pacjentem zanim przyprowadziła go do lekarza, może wyrazić ustnie lub pisemnie zgodę na badanie pacjenta. Jakie jeszcze ma uprawnienia i jak ich przestrzegać?

Definicje opiekuna faktycznego oraz osoby bliskiej są różne i uprawnienia im przysługujące także, choć może zdarzyć się, że oba te podmioty ulegną tzw. konfuzji, czyli zlaniu się, np. gdy osoba bliska jest równocześnie opiekunem faktycznym pacjenta. Dochodzi również - i to chyba najczęściej – do sytuacji, gdy osoba bliska jest jednocześnie przedstawicielem ustawowym pacjenta: opiekunem prawnym, kuratorem itd. Jak wtedy rozstrzygać wątpliwości dotyczące wyrażenia zgody na leczenie?

Pozostało jeszcze 88 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
pacjentRoszczenia