Co zawrzeć w regulaminie organizacyjnym

/appFiles/site_102/images/autor/RdCr20wPBQtFEJV.jpeg

Autor: Tomasz Król

Dodano: 15 czerwca 2020
Co zawrzeć w regulaminie organizacyjnym

U regulowanie w regulaminie organizacyjnym praw pacjenta, w tym ich ograniczenie, nałożenie obowiązków czy wprowadzenie opłat jest dopuszczalne tylko w granicach wyznaczonych przepisami – to stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta, które potwierdził NSA. Dowiedz się, jakie jeszcze wnioski płyną z tego istotnego wyroku.

NSA rozstrzygnął 28 września 2018 r. spór między Rzecznikiem Prawa Pacjenta (RPP) a szpitalem w sprawie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta (sygn. akt II OSK 1342/18). W ocenie NSA sąd I instancji, wydając korzystny dla szpitala wyrok, dopuścił stosowanie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta. WSA w Warszawie nie zastosował właściwie art. 59 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej u.o.p.p.). Przepis ten stanowi, że przez praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów rozumie się bezprawne zorganizowane działania lub zaniechania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, mające na celu pozbawienie pacjentów praw lub ich ograniczenie podejmowane np. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Nie jest zbiorowym prawem pacjentów suma praw indywidualnych.

Pozostało jeszcze 90 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.