Rzadziej wypożyczysz oryginały dokumentacji – poznaj najnowsze zmiany

/appFiles/site_102/images/autor/U2rwd4IYfQLvSzD.jpeg

Autor: Marta Bogusiak

Dodano: 30 maja 2017
Rzadziej wypożyczysz oryginały dokumentacji – poznaj najnowsze zmiany

Zmiany w zasadach udostępniania dokumentacji medycznej istotne w codziennej praktyce placówki medycznej wprowadziła Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która weszła w życie 11 maja. Poznaj najnowsze przepisy.

Przed nowelizacją prawo do wglądu w dokumentację medyczną po śmierci pacjenta miała osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Teraz natomiast dokumentacja może być udostępniania nie tylko do wglądu, a w formie wybranej ze wszystkich wymienionych w ustawie. Ma to na celu zapobiegnięcie sytuacjom, w których spotykano się z odmową sporządzenia kopii dokumentów. Dodatkowo rozszerzono katalog osób uprawnionych o wskazaną osobę, która za życia pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym (patrz tabela). Przedstawiciele ustawowi pacjenta z mocy prawa mieli prawo dostępu do dokumentacji medycznej bez potrzeby przedstawienia upoważnienia (w praktyce bowiem wystawialiby upoważnienie sami sobie). Problem praktyczny pojawiał się z chwilą śmierci pacjenta, kiedy to osoby te traciły status przedstawiciela ustawowego i wobec braku upoważnienia napotykały problemy w uzyskaniu dostępu do dokumentacji medycznej która dotyczyła osoby trzeciej, którą za życia reprezentowali.

Pozostało jeszcze 85 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
dokumentacja medyczna