Usprawnij udostępnianie e-dokumentacji

/appFiles/site_102/images/autor/UfpMkFVXbe4sI62.jpeg

Autor: Maciej Lipka

Dodano: 3 lutego 2020
Usprawnij udostępnianie e-dokumentacji

Placówka medyczna ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, a także umożliwić jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki. Jak zorganizować ten proces, aby zachować zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO ?

Proces przesyłania plików zawierających dane medyczne jest integralną częścią procedury związanej z zabezpieczeniem informacji. Dokumentację prowadzoną w postaci elektronicznej uważa się za zabezpieczoną, jeżeli podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w sposób ciągły zapewnia jej dostępność wyłącznie dla osób uprawnionych, ochronę przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem i odpowiednie zabezpieczenia fizyczne.

Pozostało jeszcze 87 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.