Czy powinieneś żądać pisemnych wyjaśnień  

/appFiles/site_102/images/autor/YaPpoSAKhqzB0Vs.jpeg

Autor: Radosław Tymiński

Dodano: 2 stycznia 2017
Czy powinieneś żądać pisemnych wyjaśnień  

Gdy do placówki medycznej wpływa skarga od pacjenta lub jakiekolwiek inne pismo, które wskazuje na możliwość skierowania sprawy do sądu, kierownictwo podmiotu leczniczego często wzywa lekarza do złożenia wyjaśnień na piśmie. Czy jest to właściwe postępowanie i czym grozi?

Dokumentacja medyczna w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) jest dowodem. Zgodnie bowiem z art. 227 k.p.c., dowodem jest wszystko to, co ma znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Nie ulega więc wątpliwości, że dokumentacja medyczna, która pozwala odtworzyć przebieg wydarzeń (a więc np. stan pacjenta), ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Jakkolwiek polskie prawo nie hierarchizuje dowodów, którymi ma się kierować sąd (por. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 17 września 2013 r., sygn. akt I ACa 763/13), to jednak dowód z dokumentacji medycznej ma szczególne znaczenie z kilku powodów.

Pozostało jeszcze 85 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
błąd medycznydowody