Jak przeciwdziałać mobbingowi w placówkach

/appFiles/site_102/images/autor/jOm3t7RWhowvzaG.jpeg

Autor: Sebastian Kryczka

Dodano: 19 września 2019
Jak przeciwdziałać mobbingowi w placówkach

Żeby uniknąć zarzutu działań pozornych w zakresie zapobiegania mobbingowi, opracuj i stosuj zakładową politykę antymobbingową, tym bardziej że przeciwdziałanie mobbingowi znajduje się w orbicie zainteresowania inspektorów pracy. Sprawdź, jak wywiązać się z tego obowiązku.

Pracodawca, jakim jest placówka medyczna, ma obowiązek chronić zdrowie i życie nie tylko osób korzystających z jej usług, lec także pracowników. Obowiązek ten wynika z art. 207 Kodeksu pracy, który zobowiązuje każdego pracodawcę do właściwego stosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających na celu zredukowanie zagrożeń związanych z pracą, czyniąc ją możliwie najbezpieczniejszą. Trudno mówić o optymalnych i bezpiecznych warunkach pracy w środowisku, w którym występują zachowania składające się na skomplikowane zjawisko określane mianem mobbingu.

Pozostało jeszcze 93 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.