Projekt MZ: będą zmiany w programie zdrowotnym „Leczenie dzieci ze śpiączką”

Dodano: 10 lipca 2015

Do konsultacji publicznych 10 lipca 2015 r. trafił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. poz. 1505). Wprowadza on korektę zespołu medycznego dla programu zdrowotnego „Leczenie dzieci ze śpiączką” (rozpoznanie zasadnicze ICD10: R40.2), poprzez włączenie do jego składu lekarza specjalisty z dziedziny pediatrii.

Dla organizacji udzielania świadczenia rozszerzono warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia przez świadczeniodawcę diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania, o zakres neurochirurgii. Do aktualnej listy sprzętu medycznego oraz pomocniczego dla wskazanego wyżej świadczenia dodano aparat EEG. Do aktualnej listy sprzętu rehabilitacyjnego dodano: stoły do masażu, przyrządy do usprawniania motoryki małej oraz stół pionizujący z funkcją kroczenia.

Kolejna proponowana zmiana zakłada, że w przypadku gdy pacjent w trakcie leczenia w programie wymaga realizacji świadczeń z innego zakresu w innym podmiocie leczniczym, przez okres dłuższy niż 2 dni, każdorazowo po zakończeniu hospitalizacji decyzję o kontynuacji leczenia w programie, podejmuje zespół terapeutyczny dokonujący oceny stanu pacjenta w oparciu o kryteria medyczne.

Słowa kluczowe:
projekt rozporządzenia

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »