Projekt zarządzenia prezesa NFZ: zmiany w sposobie rozliczania świadczeń i pobytu pacjentów na oddziałach

Dodano: 27 maja 2015

W związku z nowelizacją rozporządzenia ministra zdrowia z 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz.U. poz. 1445 ze zm.) i wprowadzeniem nowych świadczeń do koszyka świadczeń wysokospecjalistycznych, NFZ przedstawił projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie z 18 listopada 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego – świadczeń wysokospecjalistycznych nr 72/2014/DSOZ.

Zmiany są związane z dostosowaniem przepisów nowelizowanego zarządzenia do obowiązującego stanu prawnego, zwłaszcza do rozporządzenia ministra zdrowia z 15 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz.U. poz. 707).

W zarządzeniu wprowadzono rozwiązania dotyczące rozliczania niektórych świadczeń wysokospecjalistycznych oraz pobytu pacjentów w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii po zakończeniu tych świadczeń.

Ponadto wprowadzono możliwość dodatkowego rozliczenia pacjentów przebywających w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Dodatkowo uzupełniono opisy przedmiotu umowy zawarte w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 72/2014/DSOZ dotyczące operacji wad serca (o wnoszone przez środowisko kardiochirurgiczne) dodatkowe kody rozpoznań (wg ICD 10).

Usunięto także wykaz procedur medycznych wg ICD 9 z opisów odpowiednich świadczeń w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 72/2014/DSOZ.

Ponadto umożliwiono, w uzasadnionych medycznie przypadkach, wydanie zgody przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na rozliczenie świadczenia udzielonego małoletniemu w ramach zakresu świadczeń dla dorosłych lub dorosłemu w ramach zakresu świadczeń na rzecz dzieci.

Ze względu na wątpliwości związane z interpretacją terminu „jednoczasowo" dotyczącego wykonania więcej niż jednego wariantu/świadczenia wysokospecjalistycznego doprecyzowano zapis używając określenia „podczas tej samej hospitalizacji".

Słowa kluczowe:
NFZ

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »