Sejm przyjął: zmiana statusu szpitali polowych

Dodano: 27 maja 2015

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej przewiduje zmianę statusu szpitali polowych. Posłowie przyjęli ją 27 maja 2015 r. Zgodnie z nowymi regulacjami, do katalogu podmiotów leczniczych zostały dodane jednostki wojskowe niebędące jednostkami budżetowymi, realizujące zadania bez potrzeby angażowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Nowelizacja dotyczy prowadzonej przez nie działalności leczniczej, również poza granicami kraju.

W myśl nowych przepisów, zakres świadczeń zdrowotnych realizowanych przez jednostki polowej służby zdrowia został rozszerzony o takie, które są wykonywane na przykład na poligonach i w szpitalach kontenerowych.

Szef MON określi w drodze rozporządzenia między innymi wymagania dotyczące pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia działalności leczniczej oraz standardy postępowania medycznego w jednostkach, dla których podmiotem tworzącym jest MON.

Nowelizacja przewiduje wyłączenie jednostek wojskowych z przepisów dotyczących realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach uciążliwych dla pacjenta. Jednostki wojskowe nie będą miały też obowiązku zawierania umów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń od zdarzeń medycznych.

Nowelizacja zostanie teraz przekazana prezydentowi do podpisu.

Słowa kluczowe:
działalność lecznicza

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »