Rozporządzenie MZ: wzrost wynagrodzeń pielęgniarek

Dodano: 15 września 2015

Minister zdrowia wydał rozporządzenie z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1400). Rozporządzenie zawiera przepisy określające proces otrzymywania przez świadczeniodawców dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, wprowadza obowiązek stosowania kwestionariusza jakości oraz okołooperacyjnej karty kontrolnej. Ustalono również dokładny termin na przekazanie wniosków o przesunięcia środków w przypadku zawarcia z tym samym oddziałem wojewódzkim NFZ umów na co najmniej dwa rodzaje świadczeń przez świadczeniodawcę.

Do 29 września 2015 r. świadczeniodawcy, którzy mają umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem świadczeń POZ i świadczeń wysokospecjalistycznych, są zobowiązani do przekazania do NFZ informacji o liczbie pielęgniarek i położnych oraz formie ich zatrudnienia. Pozwoli to świadczeniodawcom na otrzymanie dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »