Wchodzi w życie 12 stycznia: zmiany w realizacji umów na podstawową opiekę zdrowotną

Dodano: 12 stycznia 2016

W zarządzeniu nr 2/2016/DSOZ prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z 12 stycznia 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna wprowadzono m.in. zapis, że w przypadku, gdy podstawą wpisania na listę świadczeniobiorców jest deklaracja wyboru złożona przez osobę, dla której dane usługi e-WUŚ nie potwierdzają uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a która swoje uprawnienia do świadczeń potwierdziła na podstawie dokumentu ubezpieczenia, wpis taki ważny jest przez sześć okresów sprawozdawczych od daty złożenia deklaracji.

Zarządzenie weszło w życie w życie z dniem podpisania, tj. 12 stycznia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Słowa kluczowe:
NFZ

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »