Weszło w życie 9 marca: uregulowano specjalizacje fizjoterapeutów

Dodano: 9 marca 2017

Rozporządzenie ministra zdrowia z 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz.U. z 2017 r. poz. poz. 490) określa między innymi wzór i treść karty przebiegu szkolenia specjalizacyjnego, na której poza znajdują się podstawowe dane osobowe oraz dane podmiotu, w którym fizjoterapeuta odbywa specjalizację, informacje dotyczące okresu odbywania szkolenia oraz jego ewentualnego skrócenia.

Przepisy określają również szczegółowo zasady przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów – egzamin ma się składać z części testowej, ustnej oraz praktycznej. Każde pytanie egzaminacyjne (ustne i pisemne) musi odpowiadać specyfice dziedziny fizjoterapii. Pytania są odrębnie oceniane przez każdego z członków komisji, a ocena niedostateczna zostaje postawiona, jeżeli opowie się za tym co najmniej połowa egzaminatorów. Ogólną ocenę wystawia się na podstawie przeliczników ujętych w tabeli w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Przepisy regulują również sposób zgłaszania zastrzeżeń, w przypadku uwag merytorycznych do pytań testowych.

Wysokość opłaty za egzamin ustalono na kwotę 450 zł. W przypadku przystępowania wyłącznie do egzaminu teoretycznego albo wyłącznie do egzaminu praktycznego wchodzącego w skład PESFZ wysokość opłaty wynosi 225 zł.

Szkolenia specjalizacyjne rozpoczęte i niezakończone przed 9 marca są kontynuowane na podstawie dotychczasowych przepisów.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »