Założenia do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Dodano: 23 września 2016

Lepsza koordynacja leczenia pacjenta m.in. dzięki utworzeniu zespołów lekarzy, pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) to jedno z głównych założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Planowane jest też zwiększenie finansowania POZ.

W nowej ustawie ma być utrzymana możliwość działalności w ramach POZ różnych podmiotów leczniczych (np. organizacji pozarządowych i SPZOZ) oraz praktyk zawodowych (również indywidualnych praktyk położniczych).

Każdy pacjent będzie objęty POZ, którą zapewni lekarz współpracujący z pielęgniarkami i położnymi w ramach zespołu. Członkowie zespołu mają ze sobą współpracować z zachowaniem samodzielności zawodowej, przez wzajemne konsultacje i wymianę informacji o pacjencie oraz współdziałanie w celu zachowania zdrowia i profilaktyki chorób, rozpoznawania i leczenia chorób oraz usprawnienia pacjenta.

Będzie można także tworzyć wspólną listę pacjentów, jak i listy odrębne, przy powiązaniu funkcjonalnym lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ.

Zespół POZ będzie współpracował z innymi specjalistami w obszarze zdrowia publicznego (np. dietetykiem, psychologiem) oraz m.in. z przedstawicielami organizacji działających na rzecz zdrowia i dyrektorami szkół.

POZ będzie finansowana z NFZ, przez samorządy oraz z budżetu państwa. W planie finansowym NFZ na 2017 rok na POZ przewidziano ponad 9,9 mld zł, co stanowi 13,5% planowanych nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej. Wydatki na POZ każdego roku mają sukcesywnie wzrastać, tak by w perspektywie 10 lat osiągnąć 20% wszystkich wydatków NFZ na świadczenia.

Podstawą finansowania POZ będzie stawka kapitacyjna (wypłacana za każdego pacjenta). Ponadto będzie wypłacany komponent motywacyjny za osiągnięcie kryteriów jakości opieki, dodatek za opiekę nad pacjentami przewlekle chorymi oraz dodatki za wyniki leczenia pacjentów z niektórymi chorobami przewlekłymi.

Dodatkowo pojawi się część budżetu na badania diagnostyczne i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Środki te będą wypłacane za zrealizowane badania i wizyty u lekarzy specjalistów i nie będą one mogły być wykorzystane na inny cel.

Lekarze, pielęgniarki i położne POZ (a także pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania) będą mieli m.in. prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego. Zakłada się, że działania te powinny obejmować realizację programów badawczych, edukacyjnych i wdrożeniowych o kluczowym znaczeniu dla POZ.  

Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2017 r.  

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »