Wchodzi w życie 20 grudnia: zmiany w konkursach na stanowiska kierownicze

Dodano:

Wchodzi w życie 20 grudnia: zmiany w konkursach na stanowiska kierownicze

Nowe rozwiązania wprowadzone rozporządzeniem ministra zdrowia z 21 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2016 r. poz. 1957) mają na celu przyspieszenie procedury konkursowej.

Skrócono termin na składanie ofert konkursowych do minimum 10 dni (poprzednio minimum 30 dni) oraz na zawiadomienie członków komisji o jej posiedzeniu (z minimum 7, a nie 14-dniowym wyprzedzeniem).

Zastąpiono także obligatoryjne ogłoszenie o konkursie w prasie ogólnopolskiej, wymogiem opublikowania ogłoszenia jedynie w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu tworzącego. Treść ogłoszenia o konkursie została uzupełniona o miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur (poprzednio wystarczyło jedynie wskazanie terminu).

W nowelizacji przewidziano ponadto ułatwienia w zakresie wymaganych od kandydatów dokumentów. Obecnie dopuszczalne będzie poświadczanie za zgodność przez samego kandydata kopii dokumentów odnoszących się do jego dorobku i kwalifikacji zawodowych.

Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego będzie wymagane jedynie w przypadku konkursu na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego (nie może być ono starsze niż 1 miesiąc od daty zgłoszenia kandydatury). W przypadku konkursów na pozostałe stanowiska kierownicze wystarczy złożenie przez kandydata pisemnego oświadczenia o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Nowelizacja wchodzi w życie 20 grudnia 2016 r. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed wskazaną datą zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowe.  

Słowa kluczowe:
kierownictwokonkursSPZOZ

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe z dostępem na 5 dni


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 5 DNI

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »
Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Warszawa 08.stycznia.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie