Jak sprawnie zorganizować przerwę w pracy

Dodano: 5 lutego 2016
Jak sprawnie zorganizować przerwę w pracy

W niektórych przypadkach wewnętrzne ustalenia mogą określać sposób, w jaki pracownicy będą zobowiązani korzystać z 15-minutowej przerwy w pracy. Mogą np. ograniczać możliwość opuszczania w tym czasie zakładu pracy.

Pracownicy podmiotów leczniczych m.in. w zakresie uprawnień dotyczących przerw w pracy podlegają przepisom Kodeksu pracy (dalej kp). Tym samym, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy lekarza lub pielęgniarki wynosi co najmniej 6 godzin, mają oni prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy (art. 134 kp). Przesłanką powstania tego uprawnienia jest dobowy wymiar czasu pracy pracownika, nie krótszy niż 6 godzin. Przez dobowy wymiar czasu pracy pracowników należy przy tym rozumieć łączną liczbę godzin pracy w danej dobie, bez względu na przysługujące przerwy w pracy. A zatem wszyscy pracownicy, którzy pracują co najmniej 6 godzin na dobę, muszą mieć, z mocy prawa, zagwarantowaną co najmniej 15-minutową przerwę w pracy, wliczaną do czasu pracy. Przerwa ta nie wydłuża dobowego wymiaru czasu pracy pracowników, nawet jeżeli jest przez pracodawcę zagwarantowana w dłuższym niż 15-minutowy wymiarze (np. 30 minut).

Pozostało jeszcze 74 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.