667814cdb551edb78f6230a0d791a18d6af66600-xlarge

Czy oświadczenie pacjenta zachowuje ważność po śmierci również w innych placówkach

Pacjent pozostawił upoważnienie do wglądu do dokumentacji medycznej w innym szpitalu, niż zmarł. Sprawdź, czy o świadczenie pacjenta nie odwołane w żaden sposób (wyraźny lub dorozumiany) powoduje, że zachowuje ono swoją moc również w innych placówkach ochrony zdrowia, skoro jest dołączane do karty choroby?

4e76d38e20cf7ec7694c06f3220543b85fbaf6e0-xlarge

Jak prawidłowo prowadzić ewidencję pacjentów przyjętych w poradni

Skrupulatne i bieżące ewidencjonowanie pacjentów, którym udzielono świadczeń zdrowotnych, pozwala w szybki i łatwy sposób podsumować w skali miesiąca i roku liczbę przyjętych pacjentów. W zaprezentowanym wzorze ewidencji udzielonych świadczeń proponujemy prowadzenie szczegółowej ewidencji dziennej przyjętych pacjentów, na podstawie której następnie można dokonać podsumowania dziennego i miesięcznego.

b9cb7fbf8ba1d930174d831c480a9d86437cb1aa-xlarge

Którym podmiotom innym niż pacjent możesz odmówić udostępnienia dokumentacji medycznej

Dokumentację medyczną musisz udostępnić wszystkim podmiotom wskazanym w przepisach ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jak jednak postąpić, gdy zgłosi się do Ciebie z taką prośbą przedstawiciel instytucji, której nie wymienia ustawa?

20a0b36ca197e8bd09fe69dd08c8ac2995e43f8e-xlarge

Jak udostępniać dokumentację medyczną zmarłego pacjenta

Śmierć pacjenta w wyniku błędów medycznych, nawet gdy są one jedynie domniemane przez rodzinę, jest dla jego najbliższych podstawą do wystąpienia z roszczeniem. Jak jednak udowodnić winę świadczeniodawcy, jeżeli pacjent nie zdążył nikogo upoważnić do dostępu do dokumentacji medycznej, a to przede wszystkim na jej podstawie można ocenić, czy faktycznie doszło do błędu?

7982c5d7acbf792902e2aa6af3c71c2713b57bc1-xlarge

Wydawanie wyników laboratoryjnych pacjenta – poznaj praktyczne wskazówki

Placówki medyczne powinny mieć w ewnętrzne regulacje w zakresie zasad udostępniania dokumentacji. Nie mogą przy tym utrudniać dostępności dokumentacji. Muszą jednak wziąć pod uwagę względy bezpieczeństwa. Dlatego w niektórych przypadkach mogą np. ograniczyć dostęp do wyników badań. Sprawdź, jakich konkretnie przypadków to dotyczy.

7d9516a36bb3d454787b16668fb1f8487f0fd5b0-xlarge

Fałszowanie dokumentacji medycznej – jak nie dopuścić do tego czynu

Wzrost świadomości pacjentów o ich uprawnieniach powoduje, że obecnie dokumentacja medycznie staje się istotnym materiałem dowodowym. W związku z tym należy bardzo ostrożnie podejść do jej wypełniania, co często ‒ z racji braku personelu medycznego ‒ nastręcza duże problemy. Sprawdź, jak ich uniknąć.

5b10a31033c46d48f9e64282fc0ac9cb9aeb974d-xlarge

Tworzysz wewnętrzne regulacje dotyczące udostępniania dokumentacji – sprawdź, czy nie naruszają praw pacjenta

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta to temat, który wywołuje liczne wątpliwości i nastręcza wiele trudności. Regulacje prawne można intepretować w dowolny sposób, co oczywiście nie rzadko prowadzi do rozbieżności, również w orzecznictwie sądowym. Sprawdź, czy możesz tworzyć wewnętrzne regulacje dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej?

b4e6656393f0ee1d2ef92976fa7added8f26ac71-xlarge

Jaka odpowiedzialność zawodowa grozi za brak dokumentacji medycznej

Odpowiedzialność zawodowa jest odpowiedzialnością szczególnego rodzaju, niezależną od odpowiedzialności karnej, czy cywilnej. Przy wykonywaniu czynności zawodowych lekarz powinien przestrzegać przepisów i norm etyki lekarskiej. Czy brak prowadzenia dokumentacji medycznej to przewinienie zawodowe, czy może prowadzić do odpowiedzialności zawodowej?

ffa4d0f203520ba9b2c6c107181ca12596e85032-xlarge

Czy możesz określić termin na udostępnienie dokumentacji medycznej

Jedna z placówek medycznych określiła w regulaminie, że udostępnia dokumentację medyczną na podstawie pisemnego wniosku, w terminie 7 dni. Sprawdź, czy jest to praktyka naruszającą prawa pacjentów.

adf276fe9a28c486c94fb2701dd7ecfb845bc641-xlarge

Jak podpisywać elektroniczną dokumentację medyczną

Podpisywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej już od kilku lat nie podlega szczególnym obostrzeniom. Inaczej jednak będzie z elektroniczną dokumentacją medyczną, której częściowe wdrożenie ma nastąpić 1 stycznia 2019 r. Sprawdź, kiedy możesz podpis składać z wykorzystaniem wewnętrznych mechanizmów systemu informatycznego, a kiedy będziesz musiał mieć k walifikowany podpis elektroniczny?

Spis treści Czytaj e-wydanie