Wykaz stanowisk personelu bezpośrednio zaangażowanego w leczenie pacjentów z COVID-19