Ustawa o POZ powinna przewidzieć zmiany długofalowe 

Dodano: 31 stycznia 2017
Ustawa o POZ powinna przewidzieć zmiany długofalowe 

W zreformowanym systemie podstawowa opieka zdrowotna powinna być el ementem wiodącym, a ambulatoryjna opieka specjalistyczna czy szpitale powinny pełnić rolę suplementarną w stosunku do POZ. Dzisiaj pełnią rolę konkurencyjną. W nowej ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej powinny znaleźć się zapisy, które wskażą, które ze świadczeń zdrowotnych, na jakim poziomie są dostępne dla pacjenta i tylko takie są finansowe ze środków publicznych – postuluje Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ). Czego jeszcze brakuje w projekcie?

Po pierwsze około 80% obiektywnych potrzeb zdrowotnych pacjentów powinno znaleźć się w puli tych, które zaspokaja POZ. Po drugie dostępność do świadczeń z zakresu POZ powinna być powszechna i jednakowo dostępna dla wszystkich mieszkańców. Po trzecie praca w POZ powinna być atrakcyjna. Atrakcyjna powinna być pozycja POZ w systemie ochrony zdrowia. Atrakcyjne powinno być jej finansowanie. Atrakcyjne możliwości kształcenia lekarzy rodzinnych i zdobywanie przez nich dodatkowych umiejętności.

Pozostało jeszcze 65 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.