Wyjątki od prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej

/appFiles/site_102/images/autor/lXPWg0IViYnk8dj.jpeg

Autor: Katarzyna Włodarczyk

Dodano: 31 marca 2021
Wyjątki od prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej

Wiele placówek medycznych wciąż staje przed trudnościami wypełnienia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Kiedy placówki medyczne mogą powoływać się na brak warunków organizacyjno-technicznych do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej? Poznaj wyjątki od prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej.

Od dnia wejścia w życie rozporządzenia pojawia się wiele wątpliwości. Przede wszystkim dotyczących interpretacji braku warunków organizacyjno-technicznych do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Przede wszystkim posiłkowano się uzasadnieniem projektu rozporządzenia. Wedle niego „przez brak warunków organizacyjno-technicznych należy rozumieć zarówno stały brak rozwiązań informatycznych, jak i czasową niemożność prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej np. wskutek awarii systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest dokumentacja, czy sprzętu.”

Powszechne było uznanie, że można mówić o przeszkodach w prowadzeniu dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej występujących przejściowo i występujących stale.

Przejściowy brak warunków organizacyjno-technicznych może np. polegać na:

  • przerwach w dostawie prądu;

  • braku dostępu do Internetu/awarii połączenia;

  • awarii sprzętu komputerowego posiadanego przez placówkę;

  • problemów z wykorzystywanymi do prowadzenia dokumentacji medycznej systemami informatycznymi.

Do Ministerstwa Zdrowia trafiało w tym zakresie wiele zapytań. Dlatego pod koniec grudnia 2020 roku MZ przedstawiło stanowisko dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej od 1 stycznia 2021 r.

Pozostało jeszcze 71 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.